📅 Service

● articles        ● better quality photos   

● adding a commercial       

preparation/consulting your trip:

I’m working as a professional guide in several countries. Africa, Middle East, Europe – these are areas that I visit regularly and know well. If you plan to visit an area, some place/country I also wrote about it on this website, you want to prepare a trip, need a help or have a question, jusk ask me.

The answer to an easier question is for free. 🙂 Longer consultation according to deal.

If you are interested in something from this offer, just contact me. 😉 

frantisekkekely@gmail.com

 

SLOVENSKO

● články        ● fotografie v dobrej kvalite   

● inzercia/reklama       

príprava/konzultácia vašich ciest:

Pracujem ako profesionálny sprievodca v niekoľkých krajinách sveta. Afrika, Stredný východ, Európa − to sú oblasti, ktoré pravidelne navštevujem a poznám. Ak máte v pláne navštíviť oblasť/krajinu, o ktorej som aj písal na tejto webovej stránke, chcete pripraviť výlet, potrebujete pomoc alebo máte nejakú otázku, pokojne sa pýtajte. 

Odpoveď na jednoduchú otázku je zadarmo. 🙂 Dlhšie konzultácie podľa dohody.

● Vzdelávanie, pre školy, mládežnícke organizácie… 

Prednášky a prezentácie na školách sú mojou obľúbenou aktivitou. Porozprávať a ukázať mladým pár zaujímavostí, informácií, ktoré sa v žiadnych knihách zemepisu nedočítajú.

Za školské prednášky samozrejme nič nechcem. 🙂 Možno pár drobných na vlak. Ficové istoty sa na mňa už toľko nevzťahujú. 😀

Ak by ste mali o niečo z tejto ponuky záujem, pokojne napíšte. 😉

frantisekkekely@gmail.com