One month in Madagascar II: Visit to the Jurassic Park and why is a dead grandma back at home?

Previous part of Madagascar serial: I.: Sleep in my sweatshirt and 100€ per night in one of the poorest countries in the world All day on the beach is a very Read More…

Mesiac na Madagaskare II: Návšteva jurského parku a prečo je mŕtva babka zase doma

Predchádzajúca časť I.: Spánok v mikine a 100€ za noc v jednej z najchudobnejších krajín sveta Celodenné vylihovanie na pláži je nepochybne príjemnou, no nie príliš akčnou a v tomto prípade Read More…