V severnej Afrike, na ktorej leží Sahara a dominuje islam, bežne pri vysvetľovaní používam slová ako Berberi, Tuarégovia, Arabi, beduíni, nomádi či Maurovia. Väčšina Európanov má však v týchto názvoch, kým ich nevysvetlím, riadny guľáš. Viete, koho tie slová označujú a aké sú v tom rozdiely?

Arabi – vládcovia severnej Afriky

Niektoré z tých slov označujú etniká, národy, ktoré v severnej Afriky žijú. Tak si ich postupne predstavme.

Začnime Arabmi. Arabi sú veľký, starý národ s vlastným jazykom (arabčinou) a vlastnou kultúrou. V 7. až 8. storočí, hneď po smrti Mohameda – proroka a zakladateľa islamu, sa rozšírili a vytvorili behom chvíle obrovskú ríšu od európskeho Španielska po okraj dnešnej Indie. Touto expanziou sa dostali aj do končín severnej Afriky, kde priniesli islam a kde sú dodnes najdominantnejším národom. Arabov v podstate nájdeme dominantných od Maroka, cez Alžírsko, Tunisko, Líbyu, Egypt, Sudán (v menšom-väčšom zastúpení aj iných, trochu južnejších krajinách Afriky, napr. v Somálsku), ďalej na celom Arabskom polostrove (odkiaľ sa pôvodne rozšírili), až po Blízky východ, končiac Irakom. Obrovské územie, ktoré môžeme nazvať arabským svetom.

Ďalšie národy severnej Afriky

Ďalším známym a početným národom severnej Afriky sú Berberi, ktorí sami seba nazývajú Amazir = v preklade: slobodní. Majú vlastný jazyk, kultúru i dokonca svoju vlajku. Keď Arabi dobili celú severnú Afriku, nastala islamizácia týchto regiónov a teda aj Berberov. Najviac rozšírení sú v severo-západnej časti Afriky, v Maroku a v Alžírsku – o Maroku by sa aj dalo povedať, že je skôr berbeská než arabská krajina.

Ich príbuznými sú Tuarégovia, ktorí žijú trochu v južnejších končinách, až na hraniciach, kde pomaly začína černošská Afrika. Berberi a Tuarégovia majú teda podobný jazyk, podobnú kultúru, ale nie sú si úplne rovnakí. Často to laicky prirovnám napríklad k nám Slovákom a trebárs Poliakom – áno, sme si v niečom podobní, príbuzní, hovoríme slovanskými/podobnými jazykmi, ale nie sme to isté.

Zaujímavé je slovo Maur. Ja ho vnímam ako európske označenie pre všetkých moslimov (teda i pre Arabov či Berberov), ktorí sa kedysi spoločne vylodili v Európe a obsadili dnešné Španielsko a Portugalsko. Starí Rimania mali kedysi na severe Afriky provinciu z názvom Mauritánia (v dnešnom Maroku a Alžírsku), od tohto názvu sa teda odvodil i názov pre všetkých, čo zo severnej Afriky prišli – Maurovia.

Dnes niektorí tento výraz používajú aj na pomenovanie zmiešaného černošsko-arabsko-berberského obyvateľstva, ktoré nájdeme žiť medzi černošskou a tou arabsko-berberskou Afrikou.

Beduín a nomád

Ostali nám teda už len dva výrazy – beduín a nomád. Beduín je bežné označenie pre arabského pastiera, ktorí pasie svoje kozy niekde na púšti či okrajoch púšte. Takí svojskí bačovia miestneho, púštneho sveta.

Nomád je človek, ktorý sa premiestňuje. Má svoj stan, ktorý keď potrebuje, zbalí a ide na iné miesto, kde je aktuálne viac potravy či vody pre neho i jeho zver.

Dnes sú aj moderné pojmy nomádstva. Veľa ľudí aj v našom, civilizovanom svete stále cestuje niekam za prácou hore-dolu. V podstate, aj ja som bol roky takým slovenským nomádom. 🙂

Text & fotografie:

František Fefe Kekely